2013 Bulhary - mužácké kosení trávy

V počátku května se soubor zúčastnil slavnosti "Kosení trávy" v Bulharech. I když se konala soutěž vybraných ženců, cílem akce bylo spíše setkání mužáckých sbourů a samostatné i v závěru společné zpívání s ostatními mužáky. V krásném jarním počasí se akce vydařila.     

Novinky