Poděkování

Děkujeme pořadatelům hodů v Bohumilicích za pohoštění.

Maso ve spojení s vynikajícími okurčičkami bylo velice příjemné.

 

Děkujeme

Novinky