Vinobraní na Pražském Hradě 16.9.2012

Švarcavan vystoupil na Pražském Hradě 16.9.2012 odpoledne ( viz. Kalendář akcí ).

Níže uvedené informace považujte pouze za ilustraci - nejsou již aktuální !

Do Prahy pojede autobus. Pokud máte zájem o poslední volná místa, kontaktujte pana Karpíška.

Cena jízdného pro nečleny souboru je 200 kč.

Vystoupení se bude skládat ze 3. oddělených bloků odpoledne od 12.30 až do cca 17.30 hod.  

Zájezd bude na celý den a předpokládaný odjezd z Nosislavi do Prahy je v 8.00 od obecního úřadu.

Odjezd z Prahy do Nosislavi je stanoven předběžně na 19.00 hod.

Upozorňujeme, že předpokládané odjezdy autobusu se mohou ještě operativně mírně pozměnit podle situace, sledujte tedy

náš web popřípadě se informujte u vedoucího souboru.  

   

Novinky