Hustopeče / hotel Centro

V sobotu 5.10.2013 v hotelu Centro v Hustopečích od 11.00 do 13.00 hod. vystoupí
mužácký soubor Švarcavan s cimbálovou muzikou.

Novinky