1. Když jsem šel z Hradišťa   (F dur)

1. Když jsem šel z Hradišťa z požehnání,
    potkal jsem děvčicu znenádání,
    I: potkala mě, zdravila mě,
      červení jabklúčko dávala mně :I
 
2. Že sem byl šohajek nerozumný
    vzal jsem si jablúčko z ručky její
    to jablúčko je kyselé
    a moje srdéčko zarmúcené 
 
3. Neber si synečku, co kdo dává,
    z takových jablúček bolá hlava,
    hlava bolí , srdce svírá,
   všecko cos míval rád, konec mívá

2. Na těch panských lukách   (D dur)

1. Na těch panských lukách,
     našel jsem já dukát,
   I: Kdo mě ho promění :I 
     milá doma néní.
   I: Kdo mě ho promění :I 
     milá doma néní.
 
2. Zajdem do hospody,
    kde cigáni hrajú, 
   I: Ti mně ho promění :I
    ti peníze majú.
   I: Ti mně ho promění :I
    ti peníze majú.
 
3. Když ho nepromění,
    dám ho do cimbála
    I: Muzika bude hrát :I
      do bílého rána
    I: Muzika bude hrát :I
      do bílého rána

 

3. Čí sá hode, naše hode   (F dur)

1.  Čí sa hode, naše hode,
     pojďme stará do hospode,
     hojája, hojája, hojajája.
 
R: Bodem tam do rána,
     tancovat holána,
     hojajája.
 
2.  Přišla Anka do hospode,
     podívat sa na te hode,
     hojája, hojája, hojajája.
R:
3. Chcelo sa ji tancovati,
    nechcele jo chlapci bráti,
    hojája, hojája, hojajája.
R:
4. Voře Antoš podle meze,
    košola mu z gatí leze
    hojája, hojája, hojajája.
R:
5. Mařa za ním poskakuje
   košolo mo zastrkuje
   hojája, hojája, hojajája.
R:
 
 

4. A te Réhradice

1.  A te Réhradice, na pěkný rovině
    teče tam voděnka, dolů po dědině
    je pěkná, je čistá
 
2. A po téj voděnce, drobný rebe skáčó
    pověz mně má milá, proč tvý oči pláčó,
    tak smutně, žalostně
 
3. Pláčó, nepláčó, šohajo vo tebe,
    že sme sa dostali daleko vod sebe,
    daleko vod sebe
 
4. Proč by neplakaly, dyž hlavěnka bolí,
    musijó zaplakat šohajovi kvůli,
    šohajovi kvůli

Novinky

..zpíváme doma

...po sedmi měsících nucené pauzy, zpíváme stále jen doma, ale už, už, to vypadá nadějně

Zkouška

14.5.2020 "první" zkouška Mužáckého souboru Švarcavan po dvouměsíčním přerušení,  z důvodu virové epidemie Covid 19.

Pokračujeme v kompletaci kroje

Oslovily jsme Zakázkové krejčovství Horký a syn v Pohořelicích se zakázkou na ušití krojových kalhot pro ŠVARCAVAN.  Těšíme se, že brzy se Vám  představíme na vystoupení.